REGLEMENTE

I. DEFINITIONER

Nedan nämnda termer som används i dessa förordningar ska alltid förstås som:
1. Klient – en fysisk person, juridisk person eller organisatorisk enhet utan juridisk person som gällande lagar och förordningar ger juridisk kapacitet, person eller enhet som använder butiken, och särskilt som beställer produkter tillgängliga i butiken i enlighet med de principer som anges i dessa förordningar;
2. Konsument – Kunden är en fysisk person som gör inköp i butiken inom räckvidden som inte är direkt relaterad till personens verksamhet eller yrkesverksamhet (enligt artikel 22 [1] i civillagen)
3. Civilrätt – lagen av den 23 april 1964 (Journal of Laws No. 16, punkt 93, med ändringar).
4. Regler – dessa förordningar som fastställer de allmänna försäljningsvillkoren och reglerna för tillhandahållande av elektroniska tjänster som en del av onlinebutiken tsplus.eu;
6. Produkt – produkter som presenteras i onlinebutiken, levererade av säljaren i form av digitalt innehåll;
5. Online Store (Store) – onlinebutik som drivs av administratören, tillgänglig via en dedicerad webbplats som finns på https://www.tsplus.eu/store
7. Försäljningsavtal – avtal som omfattar försäljning av licens för datorprogramvara i den mening som avses i lagen om upphovsrätt och relaterade rättigheter, som ingåtts mellan säljaren – TSplus.eu och klienten med användning av butikens webbplats;
8. Upphovsrätten och relaterade rättigheter lagen – lagen av 4 februari 1994 (Journal of Laws 1994 nr 24 punkt 83);
9. Konsumenträttighetslagen – lagen av den 30 maj 2014 (Journal of Laws 2014, post 827);
10. Lag om tillhandahållande av elektroniska tjänster – lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Journal of Law nr 144, post 1204, i dess ändrade lydelse);
11. Beställning – kundens försäkran om testamente, vilket anger t.ex. produktens typ som finns tillgänglig i butiken vid tidpunkten för beställningen, priset, kundens data. Ordern utgör ett erbjudande om att ingå avtalet om köp av produkten av parametrar uttryckta i ordern;

II. ALLMÄN INFORMATION

1. Dessa bestämmelser definierar reglerna för butikens funktion, inklusive reglerna för beställning av de produkter som finns tillgängliga i butiken.
2. Dessa förordningar är de föreskrifter som avses i art. 8 i lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster.
3. TSplus.eu onlinebutik, som fungerar på https://www.tsplus.eu/store, drivs av Eland IT Sp. Zoo. TSPlusEastern Europe, ul. Ferdynanda Ossendowskiego 7, 93-228 Łodz, NIP (Tax Identification Number): 7282793534, telefon. +48 (42) 206 74 76. KRS 0000483582: DISTRIKTSTOLEN FÖR LODZ Centrum i LODZ, XX EKONOMISKA AVDELNINGEN I NATIONELLA DOMSTOLENS REGISTER.
4. I dessa förordningar anges särskilt:

– villkor för elektronisk beställning av produkter tillgängliga i butiken;
– villkor för ingående och uppsägning av produktförsäljningsavtalen

5. Eland IT Sp. Zoo. TSPlusEastern Europe erbjuder möjligheten att ingå försäljningskontrakt via webbplatsen www.tsplus.eu/store, vars ämne är försäljning av datorprogramvarulicenser.
6. Genom att göra en beställning och ingå ett försäljningsavtal förvärvar kunden endast licensnyckeln, baserad på vilken han kan använda den specifika datorprogramvaran på de villkor som anges av tillverkaren, utan rätt att underlicensiera.
7. För att använda butiken, inklusive produktsökning och beställning av de produkter som finns tillgängliga i den, är det nödvändigt att ha: a) dator, bärbar dator, multimediaenhet med åtkomst till Internet; b) webbläsare, till exempel Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari; c) JavaScript aktiverat i webbläsaren; d) aktiv e-postadress (e-postadress).
8. Lagra produktsökning och beställningar av klienten kräver ingen registrering.
9. Kunder kan när som helst komma åt dessa regler via länken på webbplatsens startsida https://www.tsplus.eu/store/ och ladda ner den och skriva ut den.

III. REGLER FÖR ANVÄNDNING AV ONLINE-BUTIKEN

1. TSPlus.eu kan beröva kunden rätten att använda onlinebutiken, såväl som att begränsa hans åtkomst till en del av eller alla resurser i onlinebutiken, med omedelbar verkan, i händelse av klientens överträdelse av Regler, och särskilt när klienten:
– har begått kränkningar av tredje parts personliga rättigheter, särskilt de personliga rättigheterna för andra kunder i onlinebutiken genom den,
– har begått annat beteende som kommer att erkännas av TSplus.eu som inte följer tillämplig lag eller allmänna principer för att använda Internet eller som skadar TSplus: s goda namn.
2. Online Store ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga för säkerhetshotnivån för de tjänster som tillhandahålls för att säkerställa säkerheten för överföring av meddelanden och data.
3. Kunden är skyldig att använda butiken i enlighet med lagliga bestämmelser och goda sätt att respektera säljarens och tredje parters personliga varor, upphovsrätt och immateriella rättigheter. Det är förbjudet att vidta åtgärder som kan påverka butikens funktion, inklusive störningar i butikens innehåll eller dess tekniska element, och tillhandahålla olagligt innehåll. Det är förbjudet att använda butiken för andra ändamål än den ursprungligen skapades för, speciellt inklusive skräppost, eller till exempel att driva kommersiella, reklam- eller kampanjaktiviteter.

IV.TESTPERIOD

1. Innan kunden köper produkter via onlinebutiken TSplus.eu kan kunden använda den kostnadsfria 15-dagars provversionen av programvaran.
För att göra detta, ladda ner installationsfilen för den valda produkten från www.tsplus.eu och installera den sedan på din enhet genom att följa anvisningarna som visas på skärmen.
2. Testversionen av TSplus-programvaran innehåller alla funktioner som finns tillgängliga i TSplus Enterprise-utgåvan.

V. FÖRFARANDE FÖR SLUTANDE AV FÖRSÄLJNINGSAVTALET

1. För att ingå ett försäljningsavtal via onlinebutiken är det nödvändigt att gå till webbplatsen https://www.tsplus.eu/store/ och ange de produkter som finns tillgängliga i butiken som kunden är intresserad av att köpa genom att använda alternativet ”KÖP NU” (eller motsvarande); och fortsätt enligt följande: a) tillhandahålla data för fakturering, b) tillhandahålla serienummer på TSplus-testlicens; c) ange e-postadress och kontakttelefonnummer; d) välja betalningsmetod; e) bekräfta beställningen, inklusive beställningens totala pris.
2. Tills beställningen har bekräftats – genom att klicka på “Slutför köp” (eller annan motsvarande) – kan kunden ändra beställningen.
3. När du har tillhandahållit all nödvändig information visas en sammanfattning av den beställda ordern. Sammanfattningen av den beställda beställningen innehåller bland annat beskrivning av utvalda produkter eller tjänster och totalpris.
5. För att göra en beställning är det nödvändigt att bekräfta faktumet att bekanta sig med dessa förordningar och acceptera förordningarna, tillhandahålla personuppgifter som är markerade som obligatoriska och trycka på knappen som bekräftar inlämningen av beställningen.
6. Information om de produkter som tillhandahålls på butikens webbplats utgör ett erbjudande i konstens mening. 66 i civillagen. Att skicka beställningen av kunden utgör en försäkran om att ingå ett försäljningsavtal med TSplus.eu i enlighet med förordningarna.
Avtalet behandlas som ingått när kundbeställningen mottas av onlinebutikens IT-system, under förutsättning att beställningen följer bestämmelserna. Efter beställning och ingående av avtalet får kunden ett e-postmeddelande som bekräftar alla relevanta delar av beställningen.
7. Försäljningsavtalet som ingåtts mellan kunden och säljaren angående köp av en given produkt från butiken är föremål för tidsfrister och varar under hela orderperioden.
8. Kunder kan komma åt dessa regler när som helst via länken på webbplatsen https://www.tsplus.eu/store/, ladda ner den och skriva ut den.
9. Administratören varken kontrollerar eller verifierar identifieringsuppgifterna för de klienter som tillhandahålls av klienterna under beställningsprocessen. Klienten förklarar att de uppgifter som tillhandahålls under orderplaceringsprocessen är sanna. Administratören kan förutsätta att kundens beställning accepteras på verifiering av de angivna uppgifterna i vederbörligen motiverade fall när misstankar om att uppgifterna är falska finns. Klienten är skyldig att uppdatera de uppgifter som är nödvändiga för utförandet av ordern och att omedelbart informera säljaren om varje ändring av uppgifterna som har inflytande på korrekt utförande av ordern.

VI. LEVERANS

1. Leveransen av produkter (i form av licensfiler) utförs via e-post till den e-postadress som klienten tillhandahåller vid beställningen.
2. Leveranstiden är 24 timmar och räknas från det ögonblick som butiken får bekräftelse av betalning för beställningen.

VII. PRODUKTER OCH BETALNINGAR PRIS

1. Priserna som anges bredvid de produkter som finns i butiken är priser uttryckta i polska zloty exklusive moms. Beroende på den territoriella zonen för beställning kommer moms i den lagstadgade bindningsgraden så småningom att debiteras efter att kunden har angett all information som behövs för att beställa.
2. Priserna som tillhandahålls i butiken är bindande vid beställningens placering av kunden. Informationen om det totala beloppet för beställningen, inklusive kostnaden för alla produkter, introduceras för kunden inom ramen för klientens “kundvagn”, beställning och i e-postmeddelandet om beställningsacceptet för utförande skickat av säljaren .
3. Kunden kan välja följande betalningsmetoder för de beställda produkterna:
a) banköverföring,
b) PayPal-betalning,
c) betalning i TPay-systemet
4. Säljaren utfärdar och tillhandahåller försäljningsnotatet (fakturan) till klienten efter beställningen.

VIII. ÅTERBETALNING FRÅN SÄLJAVTALET

1. I enlighet med lagen om konsumenträttigheter av den 20 maj 2014 har klienten som konsument rätt att dra sig ur det försäljningsavtal som ingåtts med säljaren inom 14 dagar, utan motiverat skäl i detta avseende, genom att lämna in lämpligt uttalande. Du har rätt att dra tillbaka från detta avtal, dock under förutsättning att detta görs innan kundens betalning för beställningen, och innan TSplus genererar och skickar din licensfil på din e-postadress. Konsumenten, i enlighet med artikel 38 i konsumentlagstiftningen, har inte rätt att dra sig ur försäljningsavtalet:

a. där tjänsten är en icke-prefabricerad artikel, tillverkad enligt konsumentens specifikationer. Elektroniska licenser (ESD) är en icke-tillverkad vara som utgör en tjänst som utförs för köparen. Innan han köper bör klienten använda provversionen av programvaran för att säkerställa att programvaran uppfyller alla deras krav. Licenser är personliga och utfärdas för en specifik slutanvändare, varför de utgör en tjänst som efter betalning av beställningen inte är föremål för avbokning, retur eller klagomål.

b. för leverans av digitalt innehåll som inte är inspelat på ett fysiskt medium, där tillhandahållandet av tjänsten börjar efter konsumentens uttryckliga medgivande innan tidsfristen för utträde från kontraktet löper ut och efter att ha informerats av företagaren om förlusten av rätten att dra sig ur försäljningsavtalet;
– Bestämmelsen började före utgången av den period inom vilken avtalet kan dras tillbaka.
– Konsumenten har gått med på att starta tjänsten före utgången av återkallningsfristen.
– Konsumenten har informerats om förlusten av ångerrätten innan han börjar betjäna.

2. I avtal om leverans av digitalt innehåll är Säljaren också licensgivare för det distribuerade digitala innehållet, och licensavtalet ingås mellan licensgivaren och Kunden som är slutanvändaren av digitalt innehåll.

3. Med ditt samtycke som konsument uppfyller vi den avtalsenliga skyldigheten att tillhandahålla digitalt innehåll – före utgången av 14-dagarsperiod för uttag. Detta innebär att när vi förser dig med produkter eller låter dig ladda ner dem med ditt medgivande, t.ex. vi förser dig med en licensfil – din rätt att dra sig ur kontraktet löper ut.
[Rättslig grund: art. 38 punkt 13 i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenters rättigheter.]

IX. KLAGOR OM PROGRAMVARA

1.Programmet tillhandahålls “som det är” utan garanti av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna om försäljningsbarhet och lämplighet för ett visst syfte. Licensgivaren garanterar inte att funktionerna i programvaran uppfyller dina krav eller att programvarans drift är oavbruten eller felfri. Vissa länder tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så att ovanstående uteslutning kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från land till land.
2. När det gäller ett försäljningsavtal som ingåtts med en kund som inte också är en konsument enligt artikel. 558 § 1 i Civil Code, är onlinebutikansvaret enligt garantin för defekter i produkten uteslutet.

X. KLAGOMÅL BETRÄFFANDE ELEKTRONISKT LEVERERADE TJÄNSTER

1. TSplus.eu vidtar åtgärder för att säkerställa en korrekt korrekt drift av onlinebutiken, i den utsträckning som härrör från aktuell teknisk kunskap och åtar sig att ta bort eventuella oegentligheter som rapporterats av kunder inom rimlig tid.
2. Kunden kan meddela oss om oegentligheter eller avbrott i driften av webbutikens webbplats. Oegentligheter relaterade till butikens funktion bör rapporteras elektroniskt till: licenser@tsplus.eu
3. I klagomålet angående oegentligheter relaterade till funktionen av webbutikens webbplats ska du ange typ och datum för oegentlighetens inträde.
4. Vi åtar oss att svara på klagomålet omedelbart, senast inom 14 dagar efter det att det lämnades in.

XI. UPPHOVSRÄTT

1. Genom att göra en beställning och ingå ett försäljningsavtal förvärvar klienten inte upphovsrätt – i den mening som avses i lagen av 4 februari 1994. om upphovsrätt och närstående rättigheter (Journal of Laws 1994, nr 24, post 83, som ändrad) – till datorprogramvara för vilken han har fått en licensfil.

XII. EXTRAJUDISKA VÄGER FÖR KLAGANDE

1. Kunden är konsument och har följande möjligheter att använda klagomål och förfaranden utanför domstolen:

a) Konsumenten har rätt att begära den permanenta konsumentskillnadsdomstolen vid handelsinspektionen att lösa tvisten till följd av det försäljningsavtal som ingåtts med säljaren;
b) Konsumenten har rätt att begära Voivodship Inspectorate for Trade Inspection att genomföra ett medlingsförfarande för den vänliga lösningen av tvisten mellan konsumenten och säljaren;
c) Konsumenten kan få gratis hjälp vid lösningen av tvisten mellan konsumenten och säljaren, och även dra fördel av gratis hjälp från Poviat (kommunala) konsumentombudsmannen eller sociala organisationen vars lagstadgade verksamhet täcker konsumentskyddet (t.ex. konsumenterna) “Association, Association of Polish Consumers).

2. Detaljerad information om möjligheten att använda klagomål och klagomål utanför domstolen av konsumenten och reglerna för att få tillgång till dessa förfaranden finns tillgängliga på huvudkontoren eller på webbsidorna till Poviat (kommunala) konsumentombudsmän, sociala organisationer vars lagstadgad verksamhet täcker skyddet av konsumenter, Voivodship Inspectorate for Trade Inspection och på följande webbsidor: http://www.uokik.gov.pl och http://www.rzu.gov.pl.

3. Konsumenten har möjlighet att lösa konsumenttvister med elektronisk hjälp av EU-omfattande online-plattform (ODR-plattform): http://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR-plattformen är en flerspråkig, interaktiv webbsida som tillhandahåller tjänster till konsumenter och företagare som försöker lösa tvisterna till följd av försäljningsavtal som ingåtts på distans eller avtalen om tillhandahållande av tjänster på ett utanför domstolligt sätt.

XIII. SLUTBESTÄMMELSER

1. Den domstol som har behörighet att lösa tvister mellan säljaren och konsumenterna ska vara den domstol som är behörig lokalt i enlighet med bestämmelserna i koden för civil rättegång

2. Tvister som uppstår mellan TSplus.eu och Kunden, som samtidigt inte är en konsument, ska avgöras av en behörig domstol med avseende på säljarens huvudkontor.

3. Saker som inte omfattas av dessa förordningar ska regleras av tillämpliga lagbestämmelser som gäller på Republiken Polens territorium, inklusive bestämmelser i lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter (lag av den 4 februari 1994.), Civillagen , Lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster av den 18 juli 2002 (Journal of Laws 144, post 1204 med ändringar), Act of Consumer Rights av den 30 maj 2014 (Journal of Laws 2014, post 827) och andra tillämpliga bestämmelser i den polska lagen .