TSplus Store

Uppgradera upplagan eller lägg till användare


Lägg till fler användare till din befintliga TSplus-licens eller uppgradera din befintliga TSplus-version till en högre.

1.Vad är din nuvarande TSplus-licens:

Edition:
Number of Users:2.Vilken TSplus-licens vill du ha:


Edition:
Number of Users:

Upgrade prices are based on the difference between the price of your current license and the price of the new license.

3.Din TSplus uppgraderingslicenskod:

Ange din uppgraderingslicenskod: (*)

Ange din e-post för att få din nya licensfil:(*) För att uppgradera en TSplus-server krävs en uppgraderingslicenskod som du kan få från din befintliga TSplus-server.
Ladda ner nu och kör detta uppgraderingsprogram för uppgradering av licenslicenser på din befintliga TSplus-server.
Den visar din uppgraderingskod.

Om du har några frågor till TSplus säljteam, angående utgivningsinformation, licensiering eller andra försäljningsförfrågningar: skicka ett e-postmeddelande till Om du har några frågor till TSplus säljteam, angående utgivningsinformation, licensiering eller andra försäljningsförfrågningar: skicka ett e-postmeddelande till licenses@tsplus.eu